BOO DHÚN NA nGALL: SCÉAL LAURA

Oiliúint i Sainscileanna

Donegal ETB welding student Laura Mulkeen holding welding helmet Photo Credit: Ruth Connelly
Laura Mulkeen Grianghraf le: Ruth Connelly

Foghlaimeoir Scileanna Faoi Leith sa táthaithe de chuid BOO Dhún na nGall í Laura Mulkeen a d’fhorbair gairm i mbainistíocht imeachtaí thar dheich mbliana i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste. Cé gur thaitin a cuid oibre léi, nuair a d’aistrigh sí go Dún na nGall ar chúiseanna teaghlaigh, bhí sí dífhostaithe agus shocraigh sí ar athmhachnamh mór a dhéanamh ar a sainroghanna saoil. 

I ndiaidh di tabhairt faoin ngaibhneacht mar chaitheamh aimsire, chláraigh Laura le Bunrang Táthúcháin le BOO Dhún na nGall. Chuaigh an cheird sin i bhfeidhm go mór ar an ngrá a bhí aici d’obair phraiticiúil, dírithe ar cheardaíocht agus ó shin chuaigh sí ar aghaidh chun cúrsaí Táthúchán Idirmheánach agus Táthúchán Píopaí Códaithe a dhéanamh, iad uile ag teacht faoin gcatagóir Oiliúint i Sainscileanna.

Agus í ag cur síos ar an athrú gairme seo, dúirt Laura, “Is é seo an cinneadh is fearr atá glacatha agam i mo shaol tabhairt faoin táthú le BOO Dhún na nGall. Bhí mé ag iarraidh riamh anall ceird a dhéanamh ach cuireadh brú orm bealach acadúil a leanstan. Chuidigh BOO liom é a thuigbheáil gur compordach liom saol na ceardlainne ná saol na hoifige.

In ainneoin nach ndearna mé aon táthúchán riamh roimh an bhunchúrsa, is Táthaire Píobaí Códaithe mé anois agus is breá liom an obair a bhíonn ar bun agam. Cé gur fir is mó atá ag dul don táthú go fóill, tacaíonn an BOO go mór le mná i gceirdeanna. Tá na teagascóirí agus na háiseanna ar fheabhas agus ní thiocfadh liom a bheith ag iarraidh timpeallacht níos fearr le foghlaim ann. “

Thosaigh Laura ag obair do chuideachta innealtóireachta ó shin agus tá sí ag dúil lena cuid scileanna a fhorbairt.

Tá Oiliúint i Sainscileanna cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

Read More Case Studies