TFPI: SCÉAL WALLACE

Tionscadal Fostaíochta do Phobail na nImirceach

Is éard atá in TFPI (Tionscadal Fostaíochta do Phobail na nImirceach) ná Clár Gnó sa Phobal in Éirinn atá curtha in oiriúint d’imircigh, chun tacú leo fostaíocht bhríoch a fháil agus teacht ar oideachas agus oiliúint, agus tionchar a imirt ar éagsúlacht agus ar chuimsiú sóisialta in Éirinn. Ó 2017 go dtí seo, tá oideachas tríú leibhéal ag 81% de na rannpháirtithe – 55% a bhfuil bunchéimeanna acu agus 26% atá i ndiaidh staidéir iarchéime a dhéanamh. Tá taithí mhór ag a mbunús ina réimsí féin ina dtíortha féin, ach nuair a thagann siad go hÉirinn, bíonn sé dúshlánach dóibh fostaíocht ghairmiúil a fháil cé go bhfuil scileanna agus eolas acu a bhfuil éileamh orthu i margadh saothair na hÉireann.

 

Scéal Wallace

Wallace Cristian de Souza EPIC Participant
Wallace Cristian de Souza

Is as an mBrasaíl do Wallace ó dhúchas agus d’aistrigh sé go hÉirinn in 2012. Tá Baitsiléir Ealaíon aige sa Chumarsáid agus san Fhógraíocht agus Céim Mháistreachta sa Margaíocht Straitéiseach. Bhí sé ar lorg poist ina réimse féin ar feadh sé mhí go dtí gur mhol duine dá chairde dó triail a bhaint as an gClár TFPI: “Chuir mé isteach ar a lán deiseanna fostaíochta ach níor éirigh liom agallamh ar bith a fháil”. Rinne sé cinneadh iarratas a dhéanamh ar an gclár i mí Eanáir 2019 chun “níos mó eolais a fháil faoin CV, ullmhú le haghaidh agallaimh, agus faoi chultúr na hÉireann” agus chuir sé tús lena oiliúint i mí Feabhra.

Le linn na sé seachtaine d’oiliúint TFPI d’fhoghlaim agus d’fhorbair Wallace a scileanna chun poist a fháil: “Bhí an clár an-mhaith. D’fhoghlaim mé faoin dóigh le CV a chur le chéile de réir chaighdeáin na hÉireann, fuair mé a lán leideanna le linn an phróisis ullmhúcháin le haghaidh CV, an dóigh le LinkedIn a chur ar bun agus a úsáid chun na deiseanna a bhaineann le post a fháil a fheabhsú. ” Ní amháin go gclúdaítear in TFPI bunghnéithe an phróisis iarratais ar phost, díríonn sé freisin ar réimsí eile mar theanga choirp, stíleanna cumarsáide éagsúla, agus cineálacha eile tacaíochta a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ónár rannpháirtithe: “Clúdaítear sa chlár an próiseas iomlán chun obair a lorg, tacaíocht a thabhairt i ngnéithe éagsúla, mothúchánach agus síceolaíoch, agus an cuardach ar fhostaíocht a chur chun tosaigh.”

Seachas an oiliúint, a dhéantar i ngrúpaí de 16 duine ó náisiúntachtaí agus ó chúlraí éagsúla, buaileann na rannpháirtithe lena gcuid Comhairleoirí Gairme gach seachtain. Bíonn an tacaíocht leis an gcomhairleoir gairme ar siúl i gcónaí, mar sin bíonn ár rannpháirtithe fós ag obair leo i ndiaidh dóibh a gcuid oiliúna a chríochnú: “Chuidigh an Clár go mór liom post a fháil, chun mé féin a ullmhú don phróiseas agallaimh.

Tá na cruinnithe le comhairleoirí gairme an-luachmhar, ullmhaíonn siad thú don phróiseas chun dul ar lorg poist, ag cuidiú leat an CV agus litreacha clúdaigh a scríobh agus a chur in oiriúint. Fiú amháin i ndiaidh dom an cúrsa a chríochnú faighim ríomhphoist go fóill ó mo chomhairleoir gairme ag fiafraí nuachta faoin bpost, má tá gach rud ceart go leor sa chomhlacht. “

Is é Gnó sa Phobal in Éirinn an líonra do ghnólachtaí freagracha, agus soláthraíonn cuid de na cuideachtaí seo tacaíochtaí do rannpháirtithe TFPI i bhfoirm ceardlann, cuairteanna ar chuideachtaí, meantóireacht agus bréagagallaimh. Ghlac Wallace páirt san oiliúint scileanna TF le BT: “Tugann oiliúint TF barúil mhaith duit ar chláir Oifige, chomh maith le leideanna maidir leis  an dóigh chun cláir forbartha a úsáid” agus i ar cuairt de chuid na cuideachta: “Le linn an Chláir TFPI bhí seans agam páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht ag Ceanncheathrú Microsoft, agus líonrú a dhéanamh le daoine ó earnálacha éagsúla den chuideachta.” Tugann na tacaíochtaí seo an deis dár rannpháirtithe foghlaim faoin bpróiseas fostaíochta agus faoi chultúr na cuideachta, tacaíocht a fháil le CV agus leideanna agallaimh ó ghairmithe AD agus earcaitheoirí agus tugann sé deis dóibh a líonraí gairmiúla a leathnú.

Soláthraíonn an ghníomhaireacht earcaíochta Cpl bréagagallaimh ag deireadh na hoiliúna: “Deis mhaith atá san agallamh bréige gach rud a rinneadh a theagasc le linn sé seachtaine an chúrsa a chur i ngníomh. Bhí an t-agallamh ag ceanncheathrú Cpl, le hearcaitheoirí a dhéanann an próiseas chomh fíor agus is féidir. Ag deireadh an agallaimh, tugadh aiseolas dúinn atá an-úsáideach chun an dóigh ar éirigh linn a mheas. “

Thosaigh Wallace post ina réimse féin in Aibreán 2019 agus seo a thaithí le TFPI:

“I ndiaidh cúpla mí ag cuardach post gan mórán rath, d’ullmhaigh an Clár EPIC mé le haghaidh agallaimh poist, gur thug sé tacaíocht mhothúchánach agus síceolaíochta dom Sea. Tá struchtúr an-mhaith ar an gcúrsa, le daoine gairmiúla maithe, agus tá sé saor in aisce.

Déanann Gnó sa Phobal in Éirinn speisialtóireacht i gcomhairle agus treoir a sholáthar do chuideachtaí ceannródaíocha faoi fhreagracht chorparáideach agus inbhuanaitheacht agus oibríonn sé i gcúrsaí oideachais agus fostaíochta freisin. Maidir le fostaíocht, reáchtálann BITCI cláir ina dtéitear i ngleic le saincheisteanna maidir le comhtháthú agus cuimsiú sóisialta ag obair le gnólachtaí, leis an rialtas, agus leis an earnáil neamhbhrabúis. Tugann an Clár TFPI d’imircigh a bheith neamhspleách go heacnamaíoch agus a bheith níos imeasctha ar bhonn sóisialta in Éirinn. Déanann rannpháirtithe scileanna a fhorbairt chun poist a chuardach trí oiliúint réamhfhostaíochta, tacaíocht duine le duine, agus deiseanna taithí oibre. Ó bunaíodh é in 2008, tá os cionn 3,200 duine as 101 náisiúntacht i ndiaidh tairbhe a bhaint as na seirbhísí. Tá 67% de chliaint tar éis fostaíocht a fháil nó dul isteach i bpoist oiliúna nó deonacha.

Read More Case Studies