EURES: Scéal Chiara

EURES Ireland

Tá clár ‘Eispéirigh an Eoraip Agatsa’ á chur chun feidhme ag EURES Ireland faoi Thionscnamh na Ráthaíochta don Aos Óg. Gné amháin den chlár sin is ea an clár Socrúcháin Chomhurraithe. Tacaíonn an clár le cuardaitheoirí poist óga idir 18 mbliana d’aois agus 30 bliain d’aois tabhairt faoi shocrúchán oibre san Eoraip ar feadh suas le 12 mhí. Le linn na tréimhse sin, beidh EURES Ireland agus an Fostóir atá ag tairiscint an tsocrúcháin oibre ag comhurrú an chuardaitheora poist.

Go dtí seo, d’oibrigh EURES Ireland go rathúil le cuideachtaí san earnáil Meán Digiteach, san earnáil Beochana, san earnáil Foirgníochta agus san earnáil Fáilteachais chun socrúchán, uasoiliúint agus fostaíocht lánaimseartha a thabhairt do rannpháirtithe an chláir.

EURES: Scéal Chiara

Ciara Shanahan EURES Participant holding wine in German bar
Ciara Shanahan

Earcaíodh Ciara Shanahan chun obair in Europa Park sa Ghearmáin le tacaíocht ó chlár Socrúcháin Chomhurraithe ‘Eispéirigh an Eoraip Agatsa’ de chuid EURES Ireland.

Is í Europa Park an pháirc siamsaíochta téama is mó sa Ghearmáin agus is í an dara hionad páirc siamsaíochta téama is mó tóir san Eoraip í, tar éis Disneyland Paris. Earcaíodh Ciara chun obair sa limistéar fáilteachais, áit a bhfuil sí ag gnóthú a lán scileanna agus ag fáil oiliúint sa Ghearmáinis mar chuid den socrúchán.

“Táim ag baint an-taitneamh as an mbogadh anseo ó Éirinn chun na Gearmáine. Táim an-bhuíoch gur tugadh an deis seo dom mé féin a thumadh isteach i gcultúr difriúil agus an teanga a foghlaim. Táim anseo le mí anuas cheana féin agus táim ag baint taitneamh as gach soicind de. Ní fhéachfaidh mé siar choíche!

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le EURES Ireland as an deis seo a thabhairt dom scileanna nua a fhoghlaim agus eispéiris a bheidh agam a chabhróidh liom bheith rathúil i mo ghairm nua.”

 

Read More Case Studies