Grúpa Gníomhaíochta um Limistéar Áitiúil Iascaigh

Is straitéis forbartha pobail cósta é Grúpa Gníomhaíochta um Limistéár Áitiúil Iascaigh (GGLAI) 2014 – 2020 le ciste de €12 milliún ar fáil do 7 bpobal cósta ainmnithe in Éirinn. Is é Bord Iascaigh Mhara (BIM) agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh a dhéanann maoiniú ar GCLAI.

Tá straitéis GCLAI dírithe ar an gcósta a athnuachan agus cleachtais agus scileanna a athnuachadh sna hearnálacha Iascaireachta, Dobharshaothraithe agus Muirí agus é mar phríomhaidhm breisluach a thabhairt do na 7 Réigiún GCLAI.

Féachann an clár GCLAI le pobail áitiúla a bhfuil baint acu le hearnálacha na hiascaireachta agus an dobharshaothraithe a spreagadh agus a chumasú chun an fás inbhuanaithe ina gceantair féin a chur chun cinn.

 

Áirítear leis na seacht réigiún GCLAI:

  1. GCLAI an Oirthuaiscirt (Baile Átha Cliath, Lú, an Mhí)
  2. GCLAI Thoir Theas (Port Láirge, Loch Garman, Cill Mhantáin)
  3. GCLAI an Deiscirt (Corcaigh)
  4. GCLAI Thiar Theas (Ciarraí, Luimneach)
  5. GCLAI an Iarthair (Gaillimh, an Clár)
  6. GCLAI an Iarthuaiscirt (Maigh Eo, Sligeach, Liatroim)
  7. GCLAI an Tuaiscirt (Dún na nGall)

Tá sé mar aidhm ag feachtas cumarsáide 2018 tionchar mhaoiniú GCLAI a thaispeáint trí scéal na ndaoine, a bhfuil cónaí orthu i gcuid de na pobail chósta is iargúlta in Éirinn, a bhain leas as an bhfoinse ríthábhachtach infheistíochta seo a insint.

Is féidir teacht ar eolas faoin scéim GCLAI a fháil ar shuíomh Gréasáin tiomnaithe na nGrúpaí Gníomhaíochta Áitiúla Iascaigh.

 

Read More Case Studies