Scéal Howard

Clár Forbartha Déagóirí Blossom

Tá sé mar fhís ag Blossom Ireland sochaí uilechuimsitheach a chruthú do dhaoine óga faoi mhíchumas intleachta. Creidimid gur cheart go mbeadh na deiseanna céanna ag daoine óga faoi mhíchumas intleachta agus atá ag gach duine óg eile.

 

Howard Davies
Howard Davies

Scéal Howard

Tá Howard Davies ag freastal ar Blossom Ireland ó bhí sé 8 mbliana d’aois. Chuaigh sé ar aghaidh le déanaí ón gclár Blossom Gateway a d’oibrigh leis thar thréimhse 2 bhliain chun a scileanna sóisialta, a neamhspleáchas a fhorbairt agus é amuigh sa phobal agus d’ullmhaigh sé é chun dul i ngleic leis an saol i ndiaidh na scoile.

Le linn a chuid ama le Blossom Ireland, tá cuid mhór scileanna nua forbartha ag Howard. Chomh maith le hobair dheonach a dhéanamh chun ranganna ióga Blossom Ireland a sholáthar agus rinne sé roinnt taithí oibre ag an bhFéile Bloom. D’inis é dúinn le gairid:

“Theagasc Blossom Ireland dom an dóigh chun taisteal go sábháilte i m’aonar. D’fhoghlaim mé an dóigh chun labhairt le daoine eile. Tá níos mó muiníne agam asam féin agus is féidir liom níos mó rudaí a dhéanamh anois i m’aonar. Chuidigh mé leis an bhfoireann lena jabanna agus dualgais.”

Mar thoradh ar na scileanna agus an taithí a fuair sé ag Blossom Gateway tá socrúcháin oibre faighte ag Howard freisin mar chúntóir siopa/caifé in Londis in Áth an Ghainimh agus mar chúntóir caifé in Mario’s Pizzeria i Mullach Íde. Chuaigh Howard go neamhspleách chun na hoibre a bhuí leis an oiliúint taistil a rinneadh le linn Blossom Gateway agus tá a mhuinín ag dul in airde ó fuair sé na poist seo. Mar thoradh ar an ardú muiníne seo d’éirigh leis seó raidió a chomhléiriú ar Dublin South FM agus chuidigh sé le teagascóirí ag seisiúin giomnáisiam in Ionad Fóillíochta Phort Mearnóg.

Freastalóidh Howard ar Blossom Connect an fómhar seo ina n-oibreoidh ár gComhordaitheoir Ceantair Áitiúil leis agus lena theaghlach ar bhonn duine le duine chun tacú lena aistriú go saol tar éis scoile ar feadh suas le dhá bhliain. Chuir Howard isteach ar phost íoctha páirtaimseartha le Blossom Ireland mar Mheantóir Piaraí ag ár gcláir Blossom Buddies agus Gateway. Is breá leis a insint dúinn agus do na rannpháirtithe eile an dóigh ar mhothaigh sé páirt a ghlacadh in agallamh, an méid atá déanta aige san obair an lá sin agus tá sé seo, dá réir, chun leasa na rannpháirtithe eile a thuigeann an méid is féidir leo a bhaint amach.

Tá an Clár Forbartha do Dhéagóirí Blossom – ina gcuimsítear Blossom Buddies, Gateway, agus Connect – mar chuid den chlár Cumas atá cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

Read More Case Studies