Ógtheagmháil BOOLC: Scéal Jordan

BOO Luimhnigh agus an Chláir – Ógtheagmháil

Insíonn Jordan Walsh dúinn faoin eispéireas a bhí aige le hÓgtheagmháil, Ascaill Uí Chonaill.

LCETB Youthreach Guidance Counsellor Martina Haier with learner Jordan Walsh
Martina Haier, Comhairleoir Treorach um Ógtheagmháil, leis an bhfoghlaimeoir Jordan Walsh

Tá níos mó i gceist ná ionad breisoideachais agus oiliúna anseo ag Ógtheagmháil, Ascaill Uí Chonaill. Is maith liom an dóigh a gcaitheann an fhoireann agus na mic léinn lena chéile. Ón gcéad lá, cuireadh fearadh na fáilte romham.

Cé go raibh mé neirbhíseach nuair a thosaigh mé anseo moladh dom mo dhícheall a dhéanamh agus a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí eile agus in imeachtaí a d’fhéafadh a bheith le mo leas. Bhí na múinteoirí ar fad agus an comhordaitheoir cairdiúil agus spreagúil. Bhí ról lárnach ag mo mhúinteoir gairme agus ag an bhfoireann meantóireachta maidir le cuidiú liom bealaí a thiocfadh liom dul sa todhchaí a fhiosrú.

Moladh dom cúrsaí a dhéanamh i mbunscileanna bearbóireachta agus thaitin sé go mór liom. Faoi láthair, tá ardleibhéal QQI Leibhéal 5 á chríochnú agam sa Bhearbóireacht i gColáiste Breisoideachais Luimnigh agus tá súil agam fostaíocht pháirtaimseartha a thosú go luath. Nuair a bheidh mo chuid scrúduithe thart leanfaidh mé ar aghaidh mar bhearbóir lánaimseartha. Tá an t-ádh orm go bhfuil mé ag freastal ar ionad ina léirítear meas orm agus ina dtugtar spreagadh dom mo dhícheall a dhéanamh i gcónaí.

Níl teorainn ar bith leis na buntáistí a bhaineann le hÓgtheaghmháil Ascaill Uí Chonaill, ach domsa, is é an ceann is tábhachtaí ná go bhfuil a fhios agam má bhíonn cuidiú de dhíth orm le haon rud go bhfuil an fhoireann ann chun cuidiú liom ar mo bhealach. Níl mé in ann go leor béime a chur ar an méid ama a thóg siad agus mé do m’ullmhú don chéad chéim eile i mo shaol. Thiocfadh liom leathanach i ndiaidh leathanaigh a scríobh faoi na dóigheanna ar athraíodh mo shaol mar gheall ar Ógtheagmháil ach ní bheinn ag déanamh a chlú. Tá mé go mór faoi chomaoin ag foireann Ascaill Uí Chonaill as an spreagadh a thabhairt dom sprioc réadúil a bheith agam agus dul sa tóir uirthi.

Read More Case Studies