Molly Anne agus SMART

Is mise Molly Anne, tá mé 16 bliain d’aois agus is as Contae na Mí dom. Ó bhí mé óg, bhí mé ag streachailt le dul ar scoil agus bhí mé ag ag síorthroid le mo Mhamaí. Ní raibh ann i gcónaí ach mise agus ise, bhí cabhair againn ach bhí an saol fós dian orainn.

Molly Anne stands in front of a cream wall and white door and radiator panel. She has long straight black hair and is wearing a light grey hoodie.

De réir mar a d’éirigh mé níos sine níor tháinig athrú ar chúrsaí. Chuir mé an locht ar mo mhamaí faoi gach rud agus ní rachainn ar scoil. D’imeoinn ón mbaile, d’fhanainn sa leaba an lá ar fad agus ní raibh mé ag déanamh aon rud fiúntach chun mo leasa. Ní dheachaigh mé ar an scoil le breis agus bliain go leith agus bhí mé ag coinneáil droch-chomhluadair, ag ól agus ag tarraingt trioblóid orm féin i mo phobal áitiúil.

Nuair a d’inis mo Mhamaí dom faoi Smart (YDP) ní raibh mé ag iarraidh a bheith páirteach sa chlár ar dtús. Bhí mé díreach tar éis filleadh abhaile tar éis dom éalú ón mbaile ar feadh 3 mhí agus ní raibh mé in áit mhaith ag an am ach d’aontaigh mé buaileadh leo sa deireadh. Nuair a thug an fhoireann ón Smart (YDP) cuairt orm sa bhaile bhí a fhios agam láithreach gur chun mo leasa a bheadh sé seo agus go dtaitneodh sé go mór liom.

Chabhraigh an fhoireann ag SMART (YDP) go mór liom trí thacaíocht a thabhairt dom, cúrsaí a chur ar bun dom agus mé a chur ar ais ar scoil.  Thacaigh an fhoireann liom agus mé ag socrú ar ais ar scoil agus bhí siad i gcónaí ann domsa dá mbeinn ag streachailt ar scoil nó le haon fhadhb eile.

Tá sé beagnach 2 bhliain ó d’éalaigh mé ón mbaile  den uair deireanach agus ó bhí troid mhór agam le mo Mham agus níor chaill mé oiread is lá amháin ó d’fhill mé ar an scoil.

 

An rud a mholfainn d’aon duine a fhaigheann an deis a bheith páirteach i gclár mar seo ná an deis a thapú. B’olc liom riamh cabhair a iarraidh agus mar sin ní ghlacfainn le lámh cúnta ach tá mé chomh sásta gur ghlac mé leis.

 

Tá YDP arna chomchistiú ag an Aontas Eorpach. 

Read More Case Studies