Clár RePower: Scéal Priscilla

RePower

Tá clár RePower de chuid Chomhpháirtíocht Dheisceart Bhaile Átha Cliath ceaptha chun tacú le mná dul isteach san oideachas agus/nó san fhostaíocht. Trí raon leathan modúl agus tacaí a sholáthar, cumasaítear leis an gclár d’fhorbairt phearsanta agus scileanna agus do dheiseanna oideachais. Tá clár RePower á chomhchistiú ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa. 

Clár RePower: Scéal Priscilla

Priscilla Reis RePower Participant
Priscilla Reis

Tháinig Priscilla go Baile Átha Cliath ón mBrasaíl sa bhliain 2017 nuair a d’athlonnaigh a fear céile anseo le haghaidh a chuid oibre.  Bhí gairm láidir Acmhainní Daonna aici sa Bhrasaíl ach bhí sí den tuairim nach mbeadh sí ar an gcaighdeán a bheifí ag lorg in Éirinn.  Bhí cead aici ón taobh teicniúil de víosa Stampa 3/Scileanna Criticiúla a bhí ag a fear céile a úsáid chun fostaíocht a lorg. Ba phróiseas anásta é, áfach.  Idir an dá linn, d’aithin Priscilla go mbeadh deis aici a scileanna Béarla a fheabhsú agus athmhachnamh a dhéanamh ar a conair ghairme.

Tháinig Priscilla ar chlár RePower agus í ag iarraidh Béarla a fhoghlaim i gcomhthéacs ina dtabharfaí an deis di ag an am céanna caidreamh a chothú le mná eile ina haoisghrúpa. I bhfómhar na bliana 2018, rollaigh sí sa chúrsa Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile ar Leibhéal 4 de chuid Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann agus sa chúrsa Forbartha Pearsanta atá á reáchtáil ag RePower.  “Bhí sé tábhachtach grúpa tacúil a bheith agam – d’fhág mé mar dhuine níos láidre gach lá a d’fhág mé an cúrsa.  Chabhraigh an cúrsa Forbartha Pearsanta liom éirí níos láidre agus a aithint nach raibh m’údair eagla ag teacht ach as féinsaibaitéireacht.”

De réir mar a mhéadaigh an mhuinín a bhí aici aisti féin agus as a cumas Béarla, d’fhreastail Priscilla ar cheardlann RePower i Scileanna Cuardaigh Fostaíochta i mí Feabhra 2019 agus, nuair a athraíodh srianta Víosa Stampa 3/Scileanna Criticiúla i mí an Mhárta 2019, bhí Priscilla réidh le dul isteach sa mhargadh fostaíochta, agus fuinneamh nua agus straitéisí nua ar láimh aici.

“An cúrsa Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile, an Fhorbairt Phearsanta agus na Scileanna Cuardaigh Fostaíochta – thug gach ceann de na cúrsaí sin tacaíocht agus spreagadh dom creideamh a bheith agam ionam.  Fuair mé a lán faisnéise ó gach ceann de na cúrsaí sin. Ní hé amháin go bhfuair mé muinín agus féinmheas, ach fuair mé faisnéis freisin.  Tá sé fíordhifriúil post a fháil in Éirinn i gcomparáid le post a fháil sa Bhrasaíl. Dá bhrí sin, ba chabhair iontach í an fhaisnéis a fuair mé faoi conas post a fháil anseo.”

Tá Priscilla ag obair go lánaimseartha anois agus is breá léi a post mar oifigeach oibríochtaí i mbainistíocht oifige, áit a ndíríonn sí ar na fostaithe agus a gcabhraíonn sí le nósanna imeachta acmhainní daonna a chruthú don chuideachta. Coinníonn sí i dteagmháil freisin le roinnt de na mná ar bhuail sí leo ar na cúrsaí.

Read More Case Studies