RATH CHÉIMITHE CHOLÁISTE CHIARRAÍ

Room filled with people at Kerry College graduation

Seomra lán daoine ag bronnadh na gcéimeanna i gColáiste Chiarraí. Bliain an-ghnóthach ba ea 2019 do Champas Mhóin an Bhaile Choláiste Chiarraí Tharla an dara bronnadh céime den bhliain ar an 12 Nollaig in Óstán an Rose, Trá Lí agus bronnadh 550 teastas ar chéimithe a d’fhreastail ar an oíche lena dteaghlaigh agus a gcairde.

Bronnadh gradam speisialta i gcomhpháirt le mic léinn Iriseoireacht Dhigiteach agus Léiriúcháin Raidió Barry O’Donnell agus Dara Ó Cinnéide – beirt atá lagamhairc agus a spreag an grúpa ranga chun gnéchlár ‘Cluas Chiarraí’ a dhéanamh faoi fhuaimeanna agus fuaimrian Chontae Chiarraí.

Is as Baile Átha Cliath do Barry O’Donnell ó dhúchas agus tá cónaí air i dTrá Lí. Rinne sé staidéar ar Eolaíocht Ríomhaireachta i gColáiste na Tríonóide agus d’oibrigh sé mar Theicneoir le CIÉ ar feadh 20 bliain. Bhí air maireachtáil agus radharc caillte aige i ndiaidh gur bhain gortú inchinne de in 2007 agus d’fhreastail Barry ar chúrsaí athshlánúcháin ag Headway agus Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill. Thug sé seo na scileanna dó a bheith ag taisteal go neamhspleách agus teicneolaíocht oiriúnaitheach a úsáid. Gníomhaí ar son daoine faoi mhíchumas is ea Barry agus ghlac sé páirt i gcuid mhór clár raidió agus teilifíse agus tá sé paiseanta faoi gach rud a bhaineann le cúrsaí raidió agus go háirithe drámaíocht ar an raidió. Chríochnaigh Barry an cúrsa bliana d’Iriseoireacht Dhigiteach agus Craolachán Raidió ar Champas Mhóin an Bhaile Choláiste Chiarraí le déanaí agus, go dtí seo, chuir sé roinnt seónna raidió i láthair ar Phoenix FM, stáisiún raidió pobail i mBaile Átha Cliath.

 

Participant Dara and his guide dog Hansen in the radio station studio
Dara agus Hansen

Tá Dara Ó Cinnéide 27, as Trá Lí, agus Madra Treorach aige ó 2011. Faoi láthair tá sé ag obair lena dhara madra treorach, Hansen (ar a dtugtar Handsome freisin) a bhí le taobh Dara ar feadh ceann de na blianta is tábhachtaí ina shaol, mar ar ghlac sé leis an dúshlán ba mhó fós nuair a chuir sé tús leis an gcúrsa Iriseoireachta Digití agus Craolacháin Raidió ar Champas Mhóin an Bhaile Choláiste Chiarraí i Meán Fómhair 2018. Tháinig athrú ollmhór ar Dhara. Ní hé an duine cúthaileach sa seomra níos mó – agus tá sé ag déanamh cláir faisnéise do Raidió Chiarraí agus tá sé iontach compordach ina shuí taobh thiar de dheasc agus seó á chur i láthair aige.

Tá an gnéchlár gearr ‘Cluas Chiarraí’ bunaithe ar eispéiris Barry agus Dara agus iad ag dul tríd an saol atá acu féin trí mheán na fuaime. Bhain an tsraith Óir (Gnéchlár Gearr) agus Cré-umha (Nuálaíocht) ag Gradaim Raidió Náisiúnta IMRO i gCill Chainnigh i mí Dheireadh Fómhair 2019. Agus na gradaim seo á mbaint acu, léiríonn sé cad is féidir a bhaint amach.

Read More Case Studies