Tus Nua: Scéal Helena

Tus Nua

Tá Árasáin Tus Nua ar an gcéad seirbhís den chineál sin in Éirinn a thugann tacaíocht do mhná atá ag fágáil an phríosúin. Depaul a bhunaigh Tús Nua agus tá sé cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa. Oibríonn an tseirbhís i ndlúth-chomhpháirtíocht le príosún Dóchas agus leis an tSeirbhís Promhaidh chun cóiríocht shlán shábháilte a sholáthar do mhná a bhfuil riachtanais chasta acu agus clár tacaíochta atá dírithe ar atitimeachas a chosc.

 

Tus Nua: Scéal Helena

Tus Nua participant Helena is pictured with her key-worker Shaneen
Helena lena príomhoibrí Shaneen

Tá Helena ina húsáideoir seirbhíse ag seirbhís Tús Nua de chuid Depaul do mhná a bhfuil riachtanais chasta acu, ar scaoileadh amach as an bpríosún iad agus a bhfuil baol ann go bhfágfar iad gan teach ná dídean. Léigh scéal Helena:

Bhí saol an-mhaith agam gur tháinig an andúil isteach ann go mór. Bhí mé go mall sna fichidí agus bhain drochthaisme díom, agus ba ansin a thosaigh an andúil sna pianmhúcháin agam. Sa deireadh agus mé beagach tríocha bliain d’aois bhí mé gafa le hearóin. Ní raibh mé ach bliain ag glacadh hearóine go raibh mé sa phríosún den chéad uair. Bhí mé ag iompar clainne freisin le mo cheathrú leanbh.

Tromluí a bhí sna deich mbliana a chuaigh thart, agus mé gan dídean agus ag déanamh rudaí a bhí ar mire. Níor amharc mé riamh orm féin mar choirpeach, ach bhí mé ag déanamh rudaí le teann éadóchais chun cuidiú a fháil. Fuair mé amach nach raibh an oiread sin tacaíochta ar fáil do dhaoine a bhí tugtha leis an hearóin agus bhí mé ag déanamh rudaí chun cuidiú a fháil, leis an fhírinne a dhéanamh.

Mothaím nach bhfuil aon bhaic anseo ag Tús Nua, is furasta labhairt leis an bhfoireann faoin andúil atá agam agus is féidir liom a bheith oscailte agus ionraic gan breithiúnas a bheith déanta orm. Sílim go bhfuil siad go hiontach, i ndáiríre. Oibríonn siad go han-chrua agus déanann siad go pearsanta é, ní mheasann siad gur post atá i gceist.

Bhí tógáil mhaith agam. Is mise an t-aon duine sa chlann tá ina andúileach drúgaí. Ní hé go mbíonn tú ag pleanáil ina leith, domsa, is cosúla le tinneas é agus tá mé ag troid chun teacht slán as. Níor tógadh mé chun breithiúnas a dhéanamh ar dhaoine. Dúirt mo mháthair riamh liom ‘níor chóir duit amharc anuas ar dhuine ach amháin má tá tú ag cuidiú leo éirí’.

Bím i dteagmháil go measartha rialta le mo pháistí. Ní fhaca mé iad an oiread sin ach tá mé ag iarraidh rudaí a eagrú sula dtéim chun iad a fheiceáil. Ba mhaith liom a bheith aclaí, sláintiúil agus láidir sula ndéanaim sin ionas go mbeidh mé in ann é a láimhseáil. Is páistí iontacha iad. Ní thig liom bréagacha a inse dóibh a thuilleadh; is fuath liom rudaí a gheallúint daoibh nuair nach féidir liom cloí le m’fhocal agus mar sin tá mé ag obair ar rudaí de réir a chéile sula dtéim chun iad a fheiceáil.

Dá dtiocfadh liom éirí as an andúil seo ar maidin agus é a ruaigeadh díom thabharfainn mo lámh dheas. Ach is ann dó agus is cath síoraí atá ann agus bíonn orm é a throid gach lá le fanacht saor ó dhrugaí. Is jab lánaimseartha é ach is fiú é. Tá mé sásta a bheith beo agus an t-ádh orm go bhfuil mé beo. Tá seans agam anois agus tá mé chun gach deis a thapú.

Níl aon mhórphlean agam ag an mbomaite. Bhíodh pleananna den scoth agam. Ach coinním an saol go simplí ag an mbomaite. Tá mé ag iarraidh mo shláinte a bhainistiú, a bheith ag ithe go maith agus go leor codlata a fháil. Téim chuig cruinnithe go minic, agus nuair a chuidím le daoine eile cuidíonn sé sin go mór liomsa.

Read More Case Studies