Wiktoria Jurek: Iar-rannpháirtí CAN YDP

Wiktoria is ainm dom (Wiki go gairid), bhog mé ó mo bhaile sa Pholainn go hÉirinn nuair a bhí mé 9 mbliana d’aois.

 D’atreoraigh an tOifigeach Idirchaidrimh don Óige Michael Donlon mé chuig The CAN YDP i mí Feabhra 2020

Níor chuala mé trácht ar YDP go dtí gur atreoraíodh mé, bhí an-eagla orm agus ní raibh a fhios agam cad ba cheart a bheith ag súil leis. Tar éis dom teacht chuig an tionscadal, bhuail mé le Ciara Kinsella a bhí ina hOibrí Ceartais Óige sa tionscadal. Bhí cuma an-deas ar Ciara, go luath, chuir sí mé ar mo shuaimhneas agus chuir sí fáilte mhór romham.

Chuaigh mé isteach i ngrúpa le piaraí a bhí m’aois. Ag an tús, d’oibrigh an grúpa ar neartú foirne, ag cur aithne ar a chéile agus ag tógáil caidrimh. Tar éis cúpla seachtain, thosaíomar ag déanamh obair cláir ar ábhair bunaithe ar cheisteanna.

Bhí an YDP an-thairbheach dom nuair a bhí mé sna déaga, rinne mé mar a deirtear liom agus mar sin ní raibh mé i dtrioblóid agus bhí a fhios agam i gcónaí go raibh spás sábháilte agam le dul ann dá mbeadh cabhair ag teastáil uaim le rud ar bith. Dúirt Ciara liom i gcónaí dá mbeadh tacaíocht ag teastáil uaim chun buail isteach, nach raibh orm fanacht go mbeadh sé mar am grúpa agam.

Ní raibh an scoil an áit is fearr liom. Bhí mé i gcónaí i dtrioblóid agus bhí fearg orm leis na múinteoirí nuair a bheinn i dtrioblóid. Shíl mé go mb’fhéidir go mbeinn níos fearr dá d’éireoinn as, ach thacaigh Ciara liom leis seo agus spreag sí mé chun fanacht ar scoil. D’fhreastail mé ar an tionscadal ar leithligh le haghaidh seisiúin duine le duine maidir le mo chuid feirge a bhainistiú. Ansin chríochnaigh mé an scoil, chríochnaigh mé m’ardteistiméireacht, agus bhain mé mo chéim amach in 2022, agus mé ag obair tráthnónta agus ag an deireadh seachtaine sna McDonalds áitiúla.

Bhí mé fós ag freastal ar an YDP, cé nach raibh mé i dtrioblóid ar bith leis na Gardaí ó am m’atreoraithe tosaigh ach thaitin sé liom ann agus bhí áit éigin le dul agam fiú amháin más rud é go raibh sé ach le haghaidh comhrá agus ceapairí tóstáilte. Chríochnaigh mé clár maidir le tástáil teoirice tiomána dhá sheachtain déag leis an YDP agus d’éirigh mé le mo thástáil teoirice den chéad uair, táim i mbun mo cheachtanna tiomána a chríochnú agus ag fanacht le coinne chun mo thástáil tiomána iomlán a dhéanamh. Is ball mé den Bhord Óige do In Sync Youth agus Seirbhísí Teaghlaigh. Oibríonn mé féin agus baill eile an bhoird in éineacht le hOibrithe Óige chun cabhrú le In Sync eagraíocht níos fearr a dhéanamh as féin.

 

Tar éis dom an scoil a fhágáil, lean mé ag obair ar bhonn lánaimseartha in McDonalds ar feadh cúpla mí. Fuair mé deis fostaíochta níos fearr, bhí sé idir 9am go 5pm, pá níos fearr agus gan aon obair sa dheireadh seachtaine, mar sin chuaigh mé don agallamh agus d’éirigh liom. Thosaigh mé ag obair ag naíolann agus réamhscoil Tír Na nÓg, bhain mé taitneamh as mo chuid ama ann.  

 

Wiktoria sits on a couoch with her baby Hayden on her lap. They are in front of a CAN YDP banner.

Ba í an chéad chaibidil eile i mo shaol a bheith ina Mam do mo mhac Hayden ar 29ú Meitheamh 2023. D’athraigh Hayden mo shaol go hiomlán, fás mé aníos agus tá dearcthaí éagsúla agam ar an saol anois. Buaileann an YJW le Hayden agus liom féin go rialta agus bíonn an Bord Óige thar barr ón am a tháinig Hayden, thóg mé saoire de cúpla mí ach táim ar ais anois agus tá fáilte curtha roimh Hayden chomh meith agus freastalaíonn sé ar chuid de na cruinnithe liom nuair nach bhfuil cúram leanaí agam, bhí an bord an-chabhrach.

Tá iarratas déanta agam ar chúrsa Iar-Ardteistiméireachta i gCúram Sóisialta, is é mo dhóchas go n-oibreoidh mé amach anseo i dtionscadail Athstiúrtha Óige agus go mbeinn in ann mé féin a úsáid mar shampla chun cabhrú le déagóirí óga a thuiscint má bhíonn siad ag streachailt le linn a ndéagóirí, is féidir leo rudaí a athrú agus saol maith a dhéanamh dóibh féin.

Buailim isteach sa tionscadal fós go dtí an lá inniu, cé go bhfuil mo chás dúnta anois, mar go bhfuil a fhios agam, is cuma cén cúnamh a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uaim, má tá comhairle nó tacaíocht le haon rud ar bith ag teastáil uaim, tá a fhios agam go bhfaighidh mé ann iad.

 Táim an-bhuíoch do Ciara agus do na YJW’s eile in The CAN YDP as ucht gach rud ar feadh na mblianta, d’fhéadfadh mo shaol a bheith chomh difriúil mura gcuirfí ar aghaidh mé chuig an tionscadal, tugadh tacaíocht agus spreagadh dom chun mo shaol a athrú.

Anois, sin é mo scéal, Wiki, déagóir scanraithe ag siúl isteach i dtionscadal Athstiúrtha Óige ag 15 bliana d’aois agus ag siúl amach mar dhuine fásta, agus an oiread sin rudaí maithe le súil agam leo sa todhchaí.

 

Foilsíodh an t-alt seo ar an Sunday Independent ar an 5ú Bealtaine.

Read More Case Studies