Ráiteas Príobháideachais

Cosaint Sonraí

Maidir Linn

Is rannóg faoi leith laistigh den Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta é Aonad Beartais agus Oibríochtaí Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED). Is é an ról atá aige ná maoirsiú a dhéanamh ar ghnóthaí bainteach le CSE agus CED in Éirinn agus léiriú a thabhairt ar ról na hÉireann ag an leibhéal Eorpach. Go sonrach, tá an t-aonad freagrach as forbairt an chláir, as monatóireacht agus feidhmiú na gclár go leanúnach agus as bainistiú airgeadais slán agus éifeachtach ar gach gníomhaíocht de chuid CSE agus CED in Éirinn. Tá freagracht ar aon rannóg a dhéanann sonraí pearsanta a phróiseáil thar ceann na Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta cloí le polasaí cosaint sonraí na Roinne, lena n-áirítear aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE agus CED. Chun Polasaí um Chosaint Sonraí na Roinne mar aon le heolas faoi do chearta um chosaint sonraí a rochtain, féach le do thoil ar leathanach um Chosaint Sonraí na Roinne.

 

Ráiteas Ginearálta

Tá meas iomlán ag CSE agus CED ar do cheart chun príobháideachta, agus ní bhaileofar aon fhaisnéis phearsanta ar bith fút ar an láithreán gréasáin seo gan cead uait. Pléifear le faisnéis phearsanta ar bith a thugann tú don Roinn leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta, de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) AE 2016/680, an Acht um Chosaint Sonraí 2018 agus Rialacháin rPhríomháideachta 2011 (I.R. 336 de 2011) a phléann le cosaint sonraí ar an bhfón, ríomhphost, SMS agus in úsáid na hIdirlíona.

 

Athúsáid eolais ón Earnáil Phoiblí

Is féidir eolas agus doiciméid a fhaightear ar an láithreán gréasáin a atáirgeadh agus/nó a athúsáid ach an ceadúnas PSI is déanaí a bheith ar fáil ag www.psi.gov.ie.

 

Google Analytics

Baineann an láithreán seo úsáid as Google Analytics, ar seirbhís anailísíochta gréasáin é arna sholáthar ag Google Inc. (‘Google’) chun staitisticí a bhailiú ar ár láithreán gréasáin. Cuidíonn na staitisticí a bhailímid linn seirbhís ghréasáin níos fearr a sholáthar d’ár gcuairteoirí. Chun tuilleadh eolais a fháil ar Google Analytics, téigh chuig láithreán gréasáin Google le do thoil.

Baineann Google Analytics úsáid as fianáin chun seisiúin usáideora a aithint, mar aon le roinnt príomhthréithe a sholáthar i dtuairiscí Google Analytics. Ciallaíonn sé seo go bhfuil na fianáin nasctha le fearann ár láithreáin ghréasáin, agus ní úsáidfimid ach amháin na sonraí fianán sin le haghaidh anailíse staitistiúil a bhaineann le d’iompar brabhsála ar ár láithreáin ghréasáin. Má roghnaíonn tú, is féidir leat rogha an diúltaithe a roghnú trí fhianáin a mhúchadh sna socruithe sainroghanna i do bhrabhsálaí. Is féidir leat roghnú-amach as traiceáil Google Analytics trí Google Analytics Opt-out Browser Add-on a íoslódáil don bhrabhsálaí gréasáin atá agat faoi láthair: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Séanadh

Is do threoir eolais amháin a chuirtear ábhair an láithreáin ghréasáin seo ar fáil. Tá sé mar chuspóir rochtain poiblí ar eolas maidir le CSE agus CED a fheabhsú. Cé go ndéantar gach iarracht nuair a bhíonn ábhar á ullmhú don fhoilsiúchán, ní ghlactar aon fhreagracht do ná thar ceann Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE agus CED d’aon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo ná ar aon suíomh a bhfuil nasc dóibh ón leathanach seo. Cé go ndéantar gach iarracht iontaofacht na láithreán a dheimhniú ni féidir glacadh leis seo mar aontú do na suíomhanna seo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi Chosaint Sonraí sa Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta anseo.

Má tá imní ort faoin gcaoi a ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil tríd an suíomh Gréasáin seo, ná bíodh aon leisce ort ár n-imní a chur in iúl. Chun é sin a dhéanamh, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag info@eufunds.ie