Athbhreithniú ar Fhoilseacháin an Choimisiúin Eorpaigh do Shaoránaigh

EU Emblem

Tá Ard-Stiúrthóireacht Cumarsáide (DG COMM) an Choimisiúin Eorpaigh coimisiúnaithe ag Ecorys chun athbhreithniú a dhéanamh ar fhoilseacháin an Choimisiúin Eorpaigh do shaoránaigh.

Sa chéim dheiridh den athbhreithniú tá Ecorys ag tabhairt faoi shraith fócasghrúpaí ar líne le saoránaigh in Éirinn agus tá sé mar aidhm acu an deis a thabhairt dóibh a gcuid barúlacha a thabhairt faoi na foilseacháin ón gCoimisiún, dar leo, atá ar na foilseacháin is ábhartha agus is suimiúla agus an méid is féidir leo a dhéanamh chun iad a fheabhsú.

Ba mhaith le Ecorys ionadaíocht leathan saoránach le cúlraí éagsúla maidir le haois, inscne, stádas eacnamaíoch, cúlra mionlaigh, srl. a bheith páirteach sna fócasghrúpaí seo.

Beidh an seisiún ar líne an 4 Samhain 16.00-18.00 agus is féidir rochtain a fháil air trí ríomhaire, ríomhaire glúine, taibléad, nó fón cliste. Cuirfear níos mó sonraí ar fáil faoin ábhar atá clúdaithe chomh maith le lóistíocht níos gaire do dháta an ghrúpa fócais.

Ba mhaith le Ecorys a mbuíochas a ghabháil as páirt a ghlacadh, trí dhearbhán € 40 a thairiscint do gach rannpháirtí do Amazon nó IKEA.

Dá mba mhian leat a bheith páirteach, tá an nasc leis an bhfoirm chlárúcháin ar fáil anseo: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9ee1fac1-46a9-1060-7806-f56261ff52f4