Is é Youth4Regions clár an Choimisiúin Eorpaigh a chuidíonn le mic léinn iriseoireachta agus iriseoirí óga a fháil amach cad atá á dhéanamh ag an AE ina réigiún.

Is mian leis an gCoimisiún Eorpach mic léinn iriseoireachta agus iriseoirí óga a spreagadh chun foghlaim faoi Bheartas Réigiúnach agus cumarsáid a dhéanamh ar thionscadail dlúthpháirtíochta agus coincréite na hEorpa arna gcómhaoiniú ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF) agus ag an gCiste Comhtháthaithe (CF). I measc na gcuspóirí sonracha tá:

 • An creat agus na coinníollacha a sholáthar d’iriseoirí óga agus iriseoirí amach anseo speisialtóireacht a dhéanamh i mBeartas Réigiúnach an AE
 • Léiriúcháin iriseoireachta óga a chothú chun eolas ar thionscadail atá maoinithe ag an AE a chur chun cinn (ERDF agus CF)
 • Modhanna nuálacha a chur chun cinn chun Seachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha a chlúdach
 • Na naisc idir institiúidí Eorpacha agus Eorpaigh óga a fheabhsú

Tá an glao ar iarratais oscailte do dhuine ar bith a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas:

 • Is saoránach de Bhallstát AE nó de thír chomharsanachta an AE é
 • Tá sé idir 18 agus 30 bliain d’aois
 • Taispeánann sé spéis dáiríre san iriseoireacht trí staidéir agus / nó taithí oibre
 • Níor ghlac sé páirt in eagráin roimhe seo den Chlár Youth4Regions

Ní ghlactar ach le hiarratais aonair. Iarrfar ar na hiarratasóirí a chruthú go gcomhlíonann siad na coinníollacha thuas má roghnaítear iad chun páirt a ghlacadh sa Chlár Youth4Regions.

Tá 33 áit ar fáil san iomlán: ceann do gach Ballstát den AE agus an Ríocht Aontaithe, agus cúig áit do thíortha comharsanacha an AE. Sa chás nach bhfaightear iarratais leordhóthanacha ar ardchaighdeán ó Bhallstát, forchoimeádann an Coimisiún Eorpach an ceart an seasamh sin a chur ar fáil do thír eile.

D’fhonn iarratas a dhéanamh, ní mór do rannpháirtithe ionchasacha alt gairid (2500 – 6250 carachtar) nó tuarascáil ghearr físe (2 – 3 nóiméad) a sheoladh a chlúdóidh tionscadal arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach (Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa nó an Ciste Comhtháthaithe). Caithfidh an t-alt nó an físeán gairid ceann de na hábhair seo a leanas a chlúdach:

 • An Eoraip Chothrom: Beartas comhtháthaithe le haghaidh aistriú cóir go neodracht aeráide
 • An Eoraip Ghlas: Beartas comhtháthaithe maidir le soghluaisteacht idirmhódúil
 • Comhtháthú le haghaidh Téarnaimh: An paindéim a shárú le chéile
 • An Eoraip gar do na saoránaigh: Rannpháirtíocht na hóige.

Is féidir tuilleadh faisnéise agus an fhoirm iarratais a fháil anseo https://youth4regions.tw.events/en/registration-form.

Related Posts