Comhairliúchán faoin Ráthaíocht Eorpach don Leanbh

EU Emblem

Tá comhairliúchán nua seolta ag an gCoimisiún Eorpach ar an Treochlár le haghaidh tionscnamh nua chun seirbhísí bunúsacha a chinntiú do gach leanbh atá ar an ngannchuid san Eoraip.

Tá sé i gceist ag an Ráthaíocht don Leanbh a chinntiú go mbeidh teacht ag gach leanbh san Eoraip atá i mbaol bochtaineachta, eisiamh sóisialta, nó atá faoi mhíbhuntáiste ar bhealach eile, ar sheirbhísí riachtanacha ar ardchaighdeán. Beidh moladh ann do thíortha an AE acmhainní a infheistiú agus straitéisí agus pleananna gníomhaíochta a fhorbairt lena chinntiú go bhfuil rochtain ag leanaí atá ar an ngannchuid ar sheirbhísí saor in aisce nó ar phraghas réasúnta ar nós

  • oideachais, lena n-áirítear oideachas agus cúram na luath-óige,
  • cúram sláinte, cothú agus tithíocht,
  • gníomhaíochtaí cultúir agus fóillíochta.

Seiceálfar tríd an gcomhairliúchán seo cá bhféadfadh luach breise a bheith ag gníomhaíocht AE agus aithneofar na príomhdhúshláin maidir le folláine leanaí faoi mhíbhuntáiste.

Tá an Coimisiún ag lorg tuairimí agus barúlacha go háirithe ó lucht riaracháin náisiúnta / áitiúil, soláthróirí seirbhíse, saoránaigh – leanaí san áireamh – agus an tsochaí shibhialta.

Rachaidh an comhairliúchán ar aghaidh go dtí an 7 Deireadh Fómhair 2020.
Is féidir tuilleadh eolais agus an nasc chun aischothú a thabhairt a fháil ag https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12565-European-Child-Guarantee-

Related Posts